Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Förbundsstämma / Förbundsstämman 2021

Förbundsstämman 2021

Till Svenska Ridsportförbundets föreningar och distrikt

Kallelse till förbundsstämma i Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma 2021

Datum: Lördag den 8 maj 2021
Plats:  Bosön, Stockholm  

Under rådande omständigheter kommer vi även att planera för en digi/fysisk stämma

Prel. tidsprogram:
kl 09.00 Registreringen börjar  
kl 10.00 Förbundsstämmoförhandlingarna börjar

Sista dag för motioner till stämman

Tisdag 1 december 2020 är sista dag att inkomma med motioner till förbundsstämman 2021. Motion från förening ska åtföljas med yttrande från distriktet, motion från enskild ska åtföljas av yttrande från förening. 
Motion från förening ska vara respektive distrikt tillhanda senast 15 november för yttrande.
Motioner samt yttranden ska vara Svenska Ridsportförbundets kansli tillhanda senast midnatt natten mot 2 december.

23 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december året innan förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening, som ska vara distriktet tillhanda senast 15 november, insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess yttrande.

Uppdatera kontaktuppgifter

Handlingar till förbundsstämman kommer att finnas tillgängliga digitalt senast 1 mars 2021. Information med inloggning skickas till den kontaktperson föreningen uppgett i IdrottOnline.
Var vänlig kontrollera att rätt kontaktperson och korrekt mailadress finns i IdrottOnline senast 1 mars, gärna tidigare.