Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Förbundsstämma / Hur går det till?

Hur går det till?

Förbundsstämman hålls vartannat år före maj månads utgång och är Svenska Ridsportförbundets "riksdag", det högsta beslutande organet, där du genom ditt distrikt eller din förening har chansen att påverka ridsportens framtid.

Förbundsstämman har till stora delar ett givet upplägg. Vad som måste finnas med på dagordningen regleras i förbundets stadgar.

Ordföranden på stämman är den som håller ordning under stämman och ska inte förväxlas med förbundsstyrelsens ordförande, på stämman håller vanligtvis en särskilt inbjuden person i klubban.

Frågor och förslag som stämman ska ta upp kallas motioner och ska lämnas in i förväg, sista datum är den 1 december året innan stämman hålls. Antalet motioner på förbundsstämman varierar över åren men brukar hamna på mellan 20-30 stycken.

Vem som helst av ombuden kan begära ordet på stämman. Vill man ha ett ord med i debatten är det bara att fylla i en särskild lapp och kliva upp i talarstolen. Förbundsstyrelsen har oftast också sin föredragande i frågan.