Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Förbundsstämma / Vem får rösta?

Vem får rösta?

Förbundsstämman består av ombud dels från distrikten och dels från föreningarna. Varje förening eller distrikt får företrädas av två personer som ombud. Ombuden skall ha en ombudsfullmakt från sin organisation.

Det antal röster som tillkommer en organisation får inte delas men kan utnyttjas av ombuden växelvis.

På stämman har varje distrikt och förening rösträtt med hänsyn till antalet medlemmar resp. föreningar.

Föreningar

1-249 medlemmar - 2 röster
250-499  - 3 röster
500 eller fler - 4 röster

Distrikt

1-20 föreningar - 12 röster
21 eller fler - 20 röster

  • Beslut kan fattas med acklamation.
  • Röstning via fullmakt för annan organisation är ej tillåten.
  • Röstberättigat ombud måste ha fyllt 15 år.