Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Svenska Ridsportförbundets lagledning valdes på förbundsstämman 2021.
- Vi är bäst tillsammans och nu tar vi ut verksamhetsinriktning för 2022 och 2023, sammanfattade omvalde ordförande Ulf Brömster. Svensk ridsport siktar mot stjärnorna.

Så här ser styrelsen ut 2021-2023:
Ulf Brömster, ordförande, nyval av Charlotte Palmstierna, Camilla Sjölund Lundevall, Per Bergström och Torbjörn Wahlborg samt Göran Dalin på två år. Kvarstående är Helena Carlsson, Christina Holtenäs och Lennart Lindelöw. Ordinarie ledamöter från Centrala Ungdomssektionen är Sara Grelle och Johanna Forsman med Hedda Boman som suppleant.
Anna Reilly är personalledamot i styrelsen.

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som, mellan stämmorna, tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Ulf Brömster, ordförande    e-post      0220-456 25
Helena Carlsson, vice ordförande   e-post   0730-45 88 86
Per Bergström   e-post    
Göran Dalin   e-post    
Christina Holtenäs   e-post   0768-840002
Lennart Lindelöw   e-post   0709 462040
Charlotte Palmstierna   e-post    
Camilla Sjölund Lundevall   e-post    
Torbjörn Wahlborg   e-post    
Sara Grelle (CUS ordförande)   e-post   0707-360608
Johanna Forsman (CUS)   e-post    
Hedda Boman (CUS suppl.)   e-post    
Anna Reilly, personalledamot   e-post   0220-456 27

Arbetsordning 2021-11-22