Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Svenska Ridsportförbundets lagledning valdes på förbundsstämman 2019.
- Vi är bäst tillsammans och nu tar vi ut verksamhetsinriktning för 2020 och 2021, sammanfattade omvalde ordförande Ulf Brömster. Svensk ridsport siktar mot stjärnorna.

Så här ser styrelsen ut 2019-2021:
Ulf Brömster, ordförande, omval av Helena Carlsson och Gabriella Bragée (t o m oktober 2020) , nyval av Christina Holtenäs och Lennart Lindelöw. Kvarstående är Peter Ljungcrantz, Gunilla Fredriksson, Eva Myrgren (t o m 2019) och Cecilia Stenström. Ordinarie ledamöter från Centrala ungdomssektionen är Elin Gustavson och Sara Grelle med Sofia Ronvall som suppleant.
Lotta Amnestål är personalledamot i styrelsen.

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som, mellan stämmorna, tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Ulf Brömster, förbundsordförande    e-post      0220-456 25
Helena Carlsson, vice ordförande   e-post   0730-45 88 86
         
Gunilla Fredriksson   e-post   070-522 77 64
Christina Holtenäs   e-post   0768-840002
Lennart Lindelöw   e-post   0709 462040
Peter Ljungcrantz   e-post   0707-556510
Cecilia Stenström   e-post   070-4482430
Elin Gustavson, CUS ordförande   e-post   076-800 62 89
Sara Grelle (CUS)   e-post   0707-360608
Sofia Ronvall (CUS suppl.)        
Lotta Amnestål, personalledamot   e-post   0220-456 35