Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Utskott, nämnder och råd

Utskott, nämnder och råd

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som mellan stämmorna tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, nämnd, sektion eller annat organ.

Under förbundsstyrelsen finns

Disciplinnämnden
Juridiska utskottet
Säkerhetsutskottet

Digitaliseringsrådet
Hästvälfärdsrådet