Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Utskott, nämnder och råd / Djurskyddsutskottet

Djurskyddsutskottet

Uppdragsbeskrivning

Djurskyddsutskottet är ett rådgivande organ för djurskyddsfrågor inom Svenska Ridsportförbundets verksamhetsområden.

Utskottet uppdrag innebär att:
- initiera och följa upp ett fortlöpande djurskyddsarbete inom Svenska Ridsportförbundet
- följa upp förändringar i lagstiftning och regelverk samt ge förslag till svar på remisser med anknytning till djurskyddsfrågor
- att vara remissinstans inom Svenska Ridsportförbundet i alla frågor som rör djurskydd och djurvälfärd
- initiera informationsinsatser om djurskydd på tränar- ridlärar- och överdomarutbildningar

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Peter Kallings, ordförande     e-post     070-527 20 11
Karin Holm Forsström   e-post    
Roland Werner        
Eva Myrgren (förbundsstyrelsen)   e-post    
Nina Roepstorff   e-post   070-639 93 90
Elisabet Lundholm   e-post    
Tinne Vilhelmson Silfvén   e-post    
Markku Söderberg   e-post    
Daniel Bergqvist (kansliet, adj.)   e-post   0220-456 08