Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Utskott, nämnder och råd / Juridiska utskottet

Juridiska utskottet

Uppdragsbeskrivning

Juridiska utskottet övertar Svenska Ridsportförbundets styrelses prövningsrätt enligt 15 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska utskottet handlägger och beslutar på delegation av Svenska Ridsportförbundets styrelse överklaganden av beslut som inte avser bestraffningsärenden, enligt Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska utskottet handlägger och beslutar också på uppdrag av Svenska Ridsportförbundets styrelse frågor av juridisk art som inte regleras i Riksidrottsförbundets stadgar 14 och 15 kap samt handlägger och beslutar i etiska frågor på uppdrag av Svenska Ridsportförbundets ordförande och GS.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Carl-G Leissner, ordförande     e-post     070-880 78 87
Helena Carlsson (förbundsstyrelsen)   e-post   0730-45 88 86
Ragnar Olsson   e-post   070-678 64 11
Inger Akalla   e-post   0733-555 250
Bo Helander   e-post   0709-79 81 99
Dan Nordenberg   e-post   0702-44 59 04
Marie Hallander Larsson   e-post    
Victoria Leinehed   e-post    
Kicki Ronnerberg Bäckman (kansliet, adj.)   e-post   0220-456 09