Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Utskott, nämnder och råd / Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet

Uppdragsbeskrivning

Utvecklingen inom digitalisering blir allt mer komplex och här kan Digitaliseringsrådet bidra med kunskap och erfarenhet. Rådets uppgift är att vara ett referensorgan för Svenska Ridsportförbundets styrelse i beslut kring kunskapsbaserat, strategiskt och utvecklande stöd för ridsporten.

Frågorna kring digitalisering har både ett övergripande och ett strategiskt perspektiv som påverkar det lång- och kortsiktiga arbetet i föreningar, distrikt och förbundet.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen.

Cecilia Stenström, tf ordf.   e-post   070-448 24 30 
Petra Lindström        
Åsa Fridholm        
Per Bergström        
Magnus Gissler        
Sara Grelle, vice ordf.        
Angelica Johansson        
Eva Gyllenstrand, kansliet   e-post   0220-456 56
Bill Smith, kansliet   e-post   070-144 18 81
         

Efter en nomineringsprocess från distrikten fastställde förbundsstyrelsen 2018-02-16 ledamöter i Digitaliseringsrådet. Rådet är tillsatt till och med 2021-12-31.