Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Utskott, nämnder och råd / Säkerhetsutskottet

Säkerhetsutskottet

Uppdragsbeskrivning

Utskottet är ett rådgivande organ för säkerhetsfrågor för människor i relation till hästar inom Svenska Ridsportförbundets verksamhetsområden.

Utskottets uppdrag innebär att: - initiera och följa upp ett fortlöpande säkerhetsarbete inom Svenska Ridsportförbundet - initiera och följa upp förändringar i regelverk och utbildningsmaterial som rör säkerhet - initiera informationsinsatser om säkerhet inom förbundets verksamhetsområden, utbildning och tävling

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Utskottet har efter beslut i förbundsstyrelsen fått förlängt uppdrag till och med 2022-06-31. Margaretha Rödén är ny ordförande från och med 2022-01-01.

Margareta Rödén, ordförande, Fälttävlanskommittén, förbundsläkare            
Lennart Lindelöw (förbundsstyrelsen)          
Lars Englund, Tävlingssektionen   e-post     070-597 56 07
Gabriella Pernler, Ridskole- och Utbildningssektionen   e-post     070-628 12 94
Nina Roepstorff, referensgrupp för djurskydd mm          
Helena Stigson, Folksam          070-831 62 04
Isabell Plars, CUS          
Göran Dalin          
Marcus Lundholm, adj. kansliet   e-post     0220-456 03