Annons

  Hem / Om oss / Ridsport 2025

Ridsport 2025

Ridsport 2025 är Svenska Ridsportförbundets strategi som ska ange riktningen och målet för förbundets verksamhet 2025.

På förbundsstämman 2017 presenterades Ridsport 2025 och på Ridsportforum 2018 fick förtroendevalda centralt och från distrikten diskutera inriktning och mål.

De diskussionerna låg sedan till grund för den verksamhetsinriktning med ekonomisk plan som presenterades och fastställdes på förbundsstämman 2019, med tillägg till pkt 11.1 - Effektmål och indikatorer Ridsport 2025 (pdf)

Under hösten 2019 genomfördes ett förankringsarbete där distrikten och SISU Idrottsutbildarna bjöd in till träffar. Det är i föreningen ridsportens kärnverksamhet finns och på träffarna jobbade deltagarna  med hur de kan använda Ridsport 2025 för att utveckla förningens verksamhet. Det blev många bra diskussioner och reflektioner kring ridsportens framtid.

I november 2019 fastställda förbundsstyrelsen sedan Verksamhetsplan 2020.

Ridsport 2025 har fem fokusområden

 • Ridsportens värderingar och varumärke
  - Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

 • Ridsport på hästens villkor
  - Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

 • Ridsport på individens villkor
  - Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

 • Ridsportens prestationsmiljöer
  - Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

 • Ridsportens förutsättningar
  - Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.