Annons

  Hem / Om oss / Ridsport 2025

Ridsport 2025

Ridsport 2025 är Svenska Ridsportförbundets strategi som ska ange riktningen och målet för förbundets verksamhet 2025.

På förbundsstämman 2017 presenterades Ridsport 2025 och på Ridsportforum 2018 fick förtroendevalda centralt och från distrikten diskutera inriktning och mål.

De diskussionerna låg sedan till grund för den verksamhetsinriktning med ekonomisk plan som presenterades och fastställdes på förbundsstämman 2019, med tillägg till pkt 11.1 - Effektmål och indikatorer Ridsport 2025 (pdf)

Checklista för föreningar

Hur långt har er förening kommit på väg mot Ridsport 2025? Använd denna checklista (pdf) för stämma av och få tips om var ni kan få veta mer om respektive område.

Digitala träffar hösten 2020

Hösten 2019 samlades vi och diskuterade hur vi tillsammans kunde arbeta utifrån vår gemensamma framtidsstrategi Ridsport 2025, för att göra svensk ridsport ännu starkare och mer konkurrenskraftig. Sedan dess har vår tillvaro förändrats – vad betyder det för vårt strategiarbete nu och framöver?

Välkommen till en digital träff där vi tillsammans i förening, distrikt och på central nivå stämmer av status i vårt arbete i ridsporten, diskuterar utmaningar och delar med oss av exempel. Vi vill också veta – vad tycker du att ridsporten ska satsa på?

Träffen läggs upp utifrån ridsportens föreningar och leds av ert ridsportdistrikt och RF-SISU distrikt tillsammans med Mia Thun, utvecklingssamordnare på Svenska Ridsportförbundet,.

Kontakta Mia This is a mailto link, eller ditt distrikt för mer information.

Medlemskartläggning

Inom fokusområdet "Ridsport på individens villkor" kan föreningen göra en medlemskartläggning för att bättre kunna anpassa utbudet utifrån sina medlemmars behov och önskemål.

Här finns en Lathund för  medlemskartläggning (pdf) och en Bilaga medlemskartläggning (xlsx, nedladdnng) som stöd i förenngens arbete.

Det här är Ridsport 2025

Ridsport 2025 är ridsportens gemensamma strategiarbete för att samla kraften i ridsporten och gemensamt arbeta för en ridsport med kvalitet, för alla – hela livet.

Under hösten 2019 genomfördes ett förankringsarbete där distrikten och SISU Idrottsutbildarna bjöd in till träffar. Det är i föreningen ridsportens kärnverksamhet finns och på träffarna jobbade deltagarna  med hur de kan använda Ridsport 2025 för att utveckla förningens verksamhet. Det blev många bra diskussioner och reflektioner kring ridsportens framtid.

I november 2019 fastställde förbundsstyrelsen sedan Verksamhetsplan 2020.

Ridsport 2025 har fem fokusområden

 • Ridsportens värderingar och varumärke
  - Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

 • Ridsport på hästens villkor
  - Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

 • Ridsport på individens villkor
  - Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

 • Ridsportens prestationsmiljöer
  - Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

 • Ridsportens förutsättningar
  - Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.