Annons

    Hem / Om oss / Ridsport 2025 / Framtidens ridsport

Framtidens ridsport

I över hundra år har Svenska Ridsportförbundet arbetat för att ta till vara hästkraften och utveckla svensk ridsport i världsklass. Genom åren har samhället genomgått omvälvande förvandlingar. Idag är förändringstakten snabbare än någonsin och vi står inför flera utmaningar.  Genom strategin ”Ridsport 2025” gör vi oss redo att möta framtiden.

Vår vision är det vi strävar mot och vår verksamhetsidé är varför vi finns.

Vision
Svensk Ridsport – Världens bästa!

Verksamhetsidé
I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalité, för alla – hela livet.

Hästar är vår passion och den ideella föreningen vårt självklara nav. Idealiteten och kopplingen till den svenska idrottsrörelsen är vår särart och något som också är unikt internationellt. Med tydliga ledstjärnor, genuint engagemang och vinnande samarbeten ska vi fortsätta att erbjuda ridsport för alla. Såväl internationell toppsport som en ridskola i världsklass, med en gemenskap där gränser suddas ut.

Ridsport 2025 är Svenska Ridsportförbundets strategi som ska ange riktningen och målet för förbundets verksamhet 2025. För att närma oss visionen fokuserar vi på fem strategiska områden.