Annons

  Hem / Om oss / Ridsport 2025 / Fem fokusområden

Fem fokusområden

Ridsport 2025 - fem fokusområden

 • Ridsportens värderingar och varumärke
  - Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

 • Ridsport på hästens villkor
  - Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

 • Ridsport på individens villkor
  - Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

 • Ridsportens prestationsmiljöer
  - Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

 • Ridsportens förutsättningar
  - Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Effektmål och indikatorer

Inom varje strategiskt område finns effektmål som talar om vilken effekt man vill uppnå i arbetet. För att mäta om vi är på rätt väg mot målet eller rent av har uppnått det, finns också så kallade indikatorer. Indikatorerna bygger i sin tur på resultat från olika mätningar som vi gjort med till exempel analysföretaget Novus.

I det här dokumentet (pdf, 9 MB) kan du läsa om alla effektmål och indikatorer. Och var vi befinner oss på vår framtidsresa, just nu i maj 2021.