Annons

    Hem / Om oss / Trygg i ridsporten / Trygga ledare

Krafttag för en trygg ridsport

Tillsammans med Stiftelsen Friends jobbar vi för en schysst ridsport och för att stärka ledare.

- Genom ”Trygga ledare” tar vi krafttag för ett bra socialt klimat i stallet genom att stärka ridsportens ledare i hur de kan jobba mot diskriminering och för en inkluderande kultur för ridsportens barn och ungdomar säger Catrine Andersson som är projektledare tillsammans med Li Åsbring från stiftelsen Friends.

Satsningen som är treårig finansieras av Hugo Stenbecks Stiftelse.

Enkät och trygghetsträd ger viktiga svar

För att bli mer träffsäkra i hur vi ska jobba och på sikt utveckla ett mentorskap för ledare inom ridsporten, samlar vi på erfarenheter från ledare som på olika sätt möter barn och unga i sin ledarroll inom ridsporten. En enkät skickades under våren 2019 ut till över 2 000 ledare och har gett oss många värdefulla svar. Enkäten kommer nu att analyseras.

- Stödet från Hugo Stenbecks Stiftelse och samarbetet med Stiftelsen Friends gör att vi kan förstärka trygghetsarbetet inom ridsporten, säger Catrine Andersson.

Om Friends

Friends är en icke-vinstinriktad organisation som jobbar med att stoppa mobbning och andra kränkningar inom skolan och idrottsföreningar runtom i hela Sverige. Friends håller varje år cirka 1500 utbildningsträffar där omkring 46 000 lärare, tränare, coacher, föräldrar och barn tränas i hur de kan förhindra mobbning.