Annons

    Hem / Om oss / Trygg i ridsporten / Krafttag för en tryggare ridsport

Krafttag för en tryggare ridsport

Mer än var fjärde elev i mellan- och högstadiet har upplevt någon form av trakasserier i skolan visar Friendsrapporten 2019. Siffrorna är alarmerande. När det kommer till stallet så behöver även ridsporten fortsätta att jobba hårt med frågorna om trygghet.

Det blev tydligt efter en rundfrågning bland ridsportens ledare i samband med att satsningen Trygga Ledare tog fart förra året. I den satsningen jobbar Stiftelsen Friends och Svenska Ridsportförbundet tillsammans för att verkligen ta krafttag mot mobbning och för en tryggare ridsport.

– Trygghet är något vi skapar tillsammans. Alla kan med små medel göra stor skillnad, säger Catrine Andersson, som är projektledare för satsningen och jobbar hos Svenska Ridsportförbundet.

Målet med Trygga ledare – som finansieras av Hugo Stenbecks stiftelse – är att stärka ridsportens ledare genom mentorskap, men också att arbeta mot mobbning och för en schysst ridsport gentemot barn och unga.

Trygghet är något vi skapar tillsammans. Alla kan med små medel göra stor skillnad

För att bli mer träffsäkra i satsningarna var första steget att lyssna in tankar och erfarenheter från ledare i ridsporten (över 15 år), till exempel tränare, ridlärare och ungdomsledare.

Många berättade att de upplevt negativa jargonger i stallet, jargonger som ofta var kopplade till prestation, utseende och utrustning och vem som var kompis med vem.

Men det fanns tydliga skillnader mellan äldre och yngre ledare, där fler yngre sa att de hade upplevt kränkningar.

En tydlig trend i analysen är att ridsportens unga tar ett stort ansvar för trygghetsarbetet.
– Drivet bland unga är fantastiskt, men ansvaret för trygghetsfrågor måste alltid ligga hos vuxna, understryker Catrine Andersson.
– Även om de flesta unga sa sig kunna lita på vuxna i akuta situationer så efterlyste många ett ännu tydligare engagemang, att unga och vuxna kan arbeta mer tillsammans – både förebyggande och främjande – men att de vuxna tar täten i trygghetsarbetet.

Om någon far illa är det viktigt att alltid agera. De flesta av ledarna sa att de visste vad de skulle göra om något akut hände i deras förening. Samtidigt efterlyste flera ledare mer kunskap och tydligare riktlinjer kring hantering av konflikter, hur man bör agera i olika situationer, samt om vilka skyldigheter och ansvar man har som ledare. Man vill också ha mer stöd när det gäller att göra handlingsplaner och gärna fler målgruppsanpassade verktyg.  

Trygga ledare är en treårig satsning som nu går in på sitt andra år. Just nu håller ett mentorskapsprogram på att ta form, och fler verktyg i trygghetsarbetet  tas fram. 

Samarbetet med Friends är en viktig och förlängd arm i ridsportens trygghetsarbete.

Carolin Andersson och Li Åsebrink, metodutvecklare hos Stiftelsen Friends, reser runt i Ridsportsverige för att berätta för ledare och andra om satsningen och de erfarenheter som den har gett så här långt.

– Vi på Friends är glada för det här samarbetet och det engagemang som vi har sett för de här viktiga frågorna inom ridsporten, säger Li Åsebring.
– Det finns en sådan kraft i det här arbetet som vi gör tillsammans. Alla engagerar sig för de här viktiga frågorna, både unga och vuxna, säger Catrin Andersson

Under förra året träffades över 1 000 aktiva medlemmargenom olika aktiviteter inom den här satsningen. Utöver aktiviteter med barn och unga och nätverksträffar med ledare, gjordes en enkät och intervjuer med sammanlagt 1 700 av ridsportens ledare. Behovsanalysen gav en bra bild av hur behovet av stöd kring trygghetsfrågorna ser ut bland ledarna och gav bra inspel på hur satsningen bör se ut framåt. Det är viktigt att lyfta vuxenansvaret och stärka unga ledare genom olika stödstrukturer och mentorskap. 

 

”De lägger allt ansvar på att vi ungdomsledare till exempel ska säga till barnen om de gör något i stallet. De vuxna går förbi utan att agera, även om de ser något och om vi påpekar det så säger de bara att det är vårt ansvar”

Ungdomsledare