Annons

    Hem / Om oss / Trygg i ridsporten / Skapa trygga idrottsmiljöer

Skapa trygga idrottsmiljöer

Skapa trygga idrottsmiljöer hjälper dig att arbeta förebyggande men ger också handfast stöd om något händer. 

Skapa trygga idrottsmiljöer tar upp mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp, sexuella  trakasserier och våld.

Här finns definitioner, hur till exempel mobbning uppstår och hur det kan förebyggas.
I checklistor och handlingsplaner finns handfasta råd till föreningar och enskilda.
Skapa trygga idrottsmiljöer får du också veta hur en anmälan till polisen eller socialtjänsten går till.