Annons

    Hem / Om oss / Förbundsstämma

Förbundsstämma

Svenska Ridsportförbundet höll förbundsstämma den 8 maj 2021. Förbundsstyrelsen beslutade att årets förbundsstämma skulle genomföras digitalt, på grund av pandemin.
Nästa förbundsstämma äger rum i maj 2023.

HÄR finns en sammanfattning av förbundsstämman 2021

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma vartannat år. Förbundsstämman består av ombud dels från distrikten och dels från föreningarna. Varje förening eller distrikt får företrädas av två personer som ombud. Ombuden skall ha en ombudsfullmakt från sin organisation.

Handlingar till förbundsstämman skickas ut till föreningar och distrikt. För att spara på miljön sker utskicket digitalt sedan några stämmor tillbaka.

Svenska Ridsportförbundets föreningar och distrikt ska senast 1 mars under stämmoåret tillsändas information om hur de får tillgång till handlingarna. Utskick 2 och valberedningens information ska finnas senast en månad innan förbundsstämman.

  • Sista dag för motioner till stämman 2023 är den 1 december 2022. Motioner från förening ska vara respektive distrikt tillhanda för yttrande senast 15 november 2022.