Annons

    Hem / Om oss / Förbundsstämma / Handlingar 2021

Handlingar 2021

Handlingar till förbundsstämman 2021

Svenska Ridsportförbundets stadgar antagna 2019

Innehållsförteckning

Kallelse

Anmälningsblankett 

Ombudsfullmakt

Praktisk Information

Praktisk Information Teststämma

Förslag till föredragningslista med behandlingsordning

Förslag till arbetsordning

Verksamhetsbeättelse - Ridsportåret 2020

Verksamhetsberättelse - Ridsportåret 2019 

Verksamhetsberättelse - Ridsporten i siffror 2020

Verksamhetsberättelse - Ridsporten i siffror 2019

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar - bilaga

Förteckning inkomna motioner och yttranden

Inkomna motioner och förbundsstyrelsens yttranden

DISTRIKT
D1 Dalarnas Ridsportförbund, Skånes Ridsportförbund och Stockholms Läns Ridsportförbund ang basutbudets finansiering inom svensk ridsport
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1
D2 Gävleborgs Ridsportförbund ang tillgänglighet till häst- och ridtävlingar på lokal-, regional och nationell nivå
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2
D3 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund angående Swedbank Pay
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D3 och D5
D4 Hallands Ridsportförbund ang medlemsavgifter
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4, D16, D18, K22 och K23
D5 Hallands Ridsportförbund ang avgifter till PayEx
D6 Norrbottens Ridsportförbund ang klassificering funktionsvariation
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6
D7 Norrbottens Ridsportförbund ang en bild (eller video) säger mer än 1000 ord
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7 och D13
D8 Norrbottens Ridsportförbund ang fördelning medlemsavgifter och statliga bidrag
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8
D9 Norrbottens Ridsportförbund ang #Våga agera
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D9
D10 Norrbottens Ridsportförbund ang aktualisering av "Driva Ridskola"
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D10
D11 Norrbottens Ridsportförbund ang hur hanterar SvRF ny teknik?
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D11
D12 Norrbottens Ridsportförbund ang godkänd Ridlärar-/tränarfortbildning
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D12
D13 Norrbottens Ridsportförbund ang rätt förebilder
D14 Skånes Ridsportförbund ang tillgänglighet på riksanläggningen Flyinge
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D14
D15 Stockholms Läns Ridsportförbund och Skånes Ridsportförbund ang besöksverksamhetens organisation, mandat och funktion
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D15
D16 Stockholms Läns Ridsportförbund ang försäkringspremien till Folksam
D17 Upplands Ridsportförbund ang ridsportens roll för att nålen målen i agenda 2030
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D17
D18 Västergötlands Ridsportförbund ang nischnära huvudsponsor samt upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring
D19 Västergötlands Ridsportförbund ang livesändning vid stora arrangemang
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D19

FÖRENINGAR
K20 Björbäcks Ryttarförening ang föreningar som kämpar för att anordna tävlingar
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K20 och E24
K21 Eds Ryttarsällskap ang utdrag ur polisregistret för licensierade ledare och tränare
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K21
K22 Falkenbergsortens Ryttarförening ang höga kostnader i SvRF
K23 Stenungsunds Ridklubb ang obligatorisk medlemsförsäkring

ENSKILD MEDLEM
E24 Jennie Dahlström ang bristen på ideellt arbetande funktionärer
E25 Marie-Louse Fyhr ang förbättra och modernisera tävlingar
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E25
E26 Claes Hedenman ang spel på hästar på tävlingar som drivs av SvRF och föreningar
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E26
E27 Claes Hedenman ang förbundsstämma tredje helgen i november
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E27

Förslag till årsavgift för 2022 och 2023

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i förbundsstyrelse och sektioner

Presentation av nya ledamöter

Inkomna nomineringar 

Centrala Ungdomssektionen