Annons

    Hem / Om oss / Förbundsstämma / Valberedning

Valberedning

Till Svenska Ridsportförbundets distrikt och föreningar 

Information från Valberedningen 

Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar ska våra distriktsförbund och föreningar senast den 1 december 2020 beredas möjlighet att nominera kandidater till förbundsstämman den 8 maj 2021 i Stockholm.

Nomineringsblankett och beskrivning av förtroendevaldas uppdrag är tillgängliga på förbundets hemsida. 

- Nomineringsblankett

- Arbetsordning förtroendevalda

- Lista på val till förbundsstämman 2021

Ungefär hälften av våra förtroendevalda är valda till 2021, medan mandattiden för övriga går ut 2023. Vi kan notera att flera vars mandatperiod går ut 2021 behöver besättas med nya ledamöter. 

Nomineringar, på den angivna blanketten, ska vara Valberedningen tillhanda senast den 1 
februari 2021. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater.

En lista på vilka val som ska göras 2021 finns ovan.
Nominering kan göras till förbundsstyrelsen, Ridskole- och Utbildningssektionen och Tävlingssektionen, samt till Valberedningen enligt särskild ordning.

Vår allmänna bedömning, efter att gjort en enkät med alla ledamöter samt talat med en hel del av dem, är att arbetet generellt i förbundsstyrelsen och TS och RUS fungerat mycket bra under den senaste mandatperioden. Det har naturligtvis varit speciellt under 2020 då många möten fått bli digitala. Vi vill påminna alla om att vi behöver ha en jämn könsfördelning i förbundsstyrelsen redan från vårens stämma, varför vi gärna ser att fler män än kvinnor blir nominerade för att lyckas med en sådan fördelning.  Sektionerna liksom andra organ inom Ridsportförbundet har längre tid på sig att uppnå en jämn könsfördelning, troligtvis krävs det från 2025. Det kan dock vara klokt att påbörja den resan då vägen är lång speciellt i Ridskole- och Utbildningssektionen.

Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli 
nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs. 

Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i någon av Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar. 

Valberedningens förslag till stämman skall enligt stadgarna skickas ut senast 1 månad innan 
stämman. Det är dock vår förhoppning att kunna delge distrikten och föreningarna vårt förslag 
dessförinnan. 

Med vänlig hälsning 
Gunilla Öhman, ordförande i Valberedningen 

Samtliga nomineringar skall sändas till: Gunilla Öhman, This is a mailto link

Valberedningen består av följande ledamöter, valda förbundsstämman 2019:

Gunilla Öhman, ordförande, This is a mailto link 070-7638125
Jan Andersson,
This is a mailto link  070-2472677
Per Håkanson,
This is a mailto link  070-3747155
Klara Gunnarsson,
This is a mailto link  070-5109290
Nathalie Malmberg,
This is a mailto link  070-5793283
Marie Morgenstern Folin, This is a mailto link, 0733-36 44 88
Thomas Törnqvist, This is a mailto link, 0708-62 83 83 

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen samt ordförande och ledamöter i Tävlingssektionen och Ridskole- och Utbildningssektionen publiceras i mitten av april under stämmoåret tillsammans med valberedningens förslag till ekonomisk ersättning för styrelse och sektioner.