Annons

    Hem / Om oss / Förbundsstämma / Valberedning

Valberedning

Till Svenska Ridsportförbundets distrikt och föreningar 

Information från Valberedningen 

Valberedningen stod i år inför stora utmaningar. Dels skulle halva förbundsstyrelsen, FS, väljas in.
Vi skulle också få till en mer jämlik representation i FS enligt RFs nya stadgar. Denna ökade jämlikhet ska senare också gälla för Tävlingssektionen och Ridskole- och Utbildningssektionen, vilket gör att vi redan nu bör förbereda för det.
Vi har därför vid olika tillfällen gått ut och uppmanat DO och klubbar att aktivt nominera kandidater.
Och vi har blivit bönhörda!

Vi har fått in en stor mängd av fantastiskt intressanta nomineringar.
Personer med stor kunskap och erfarenhet från många olika områden.
Tack alla ni som nominerat för ert aktiva arbete och genomtänkta förslag.
Vi i valberedningen har haft ett lyxproblem!
Många intressanta och bra kandidater.

Så hur har vi tänkt när vi nu föreslår dessa personer?
Vi upplever att alla tre organisationerna fungerar väl idag.
I de fall ordförande har behövt ersättas har det därför varit vår grundregel att den posten ska tillsättas inifrån.

Till FS har det efterfrågats behov av personer med erfarenhet av styrelse- och strategiskt arbete, erfarenhet inifrån vår organisation samt hästkunnande och hästvälfärd.
Genom våra förslag tycker vi att vi både får in strategisk erfarenhet utifrån, djupt kunnande om hästvälfärd, erfaret ledarskap, bred kunskap om vår egen organisation samt barnrättskompetens,  vilket är mycket relevant. Dessutom fem ödmjuka personer som kan och vill engagera sig och jobba tillsammans för det bästa för SVRF och dess medlemmar.

Det har också varit ett uttalat önskemål av personer som är samarbetande och teaminriktade snarare än individualister.

Till RUS hade vi ett särskilt behov att få in män för att påbörja resan mot jämställdhet och där har vi nu två kandidater med mycket relevant erfarenhet från klubbar, utbildning och evenemang och därtill  en ung entusiast. Till TS får vi in erfarenhet från arrangörsledet, tidigare toppryttare och nya idéer.
Så detta är i korthet hur vi har resonerat.

Vi är som sagt mycket tacksamma för alla bra förslag.
Vi hoppas att alla spännande kandidater som nu inte fick chansen kan tänka sig att komma ifråga nästa gång!

Valberedningen genom Gunilla Öhman, ordf

Här finns;
Valberedningens förslag och
Presentation av nya ledamöter
Inkomna nomineringar

Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

Valberedningen består av följande ledamöter, valda förbundsstämman 2019:

Gunilla Öhman, ordförande, This is a mailto link 070-7638125
Jan Andersson, This is a mailto link  070-2472677
Per Håkanson, This is a mailto link  070-3747155
Klara Gunnarsson, This is a mailto link  070-5109290
Nathalie Malmberg, This is a mailto link  070-5793283
Marie Morgenstern Folin, This is a mailto link, 0733-36 44 88
Thomas Törnqvist, This is a mailto link, 0708-62 83 83 

Tidigare information från Valberedningen

Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar ska våra distriktsförbund och föreningar senast den 1 december 2020 beredas möjlighet att nominera kandidater till förbundsstämman den 8 maj 2021 i Stockholm.

Nomineringsblankett och beskrivning av förtroendevaldas uppdrag är tillgängliga på förbundets hemsida. 

- Nomineringsblankett

- Arbetsordning förtroendevalda

- Lista på val till förbundsstämman 2021

Ungefär hälften av våra förtroendevalda är valda till 2021, medan mandattiden för övriga går ut 2023. Vi kan notera att flera vars mandatperiod går ut 2021 behöver besättas med nya ledamöter. 

Nomineringar, på den angivna blanketten, ska vara Valberedningen tillhanda senast den 1 
februari 2021. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater.

En lista på vilka val som ska göras 2021 finns ovan.
Nominering kan göras till förbundsstyrelsen, Ridskole- och Utbildningssektionen och Tävlingssektionen, samt till Valberedningen enligt särskild ordning.

Vår allmänna bedömning, efter att gjort en enkät med alla ledamöter samt talat med en hel del av dem, är att arbetet generellt i förbundsstyrelsen och TS och RUS fungerat mycket bra under den senaste mandatperioden. Det har naturligtvis varit speciellt under 2020 då många möten fått bli digitala. Vi vill påminna alla om att vi behöver ha en jämn könsfördelning i förbundsstyrelsen redan från vårens stämma, varför vi gärna ser att fler män än kvinnor blir nominerade för att lyckas med en sådan fördelning.  Sektionerna liksom andra organ inom Ridsportförbundet har längre tid på sig att uppnå en jämn könsfördelning, troligtvis krävs det från 2025. Det kan dock vara klokt att påbörja den resan då vägen är lång speciellt i Ridskole- och Utbildningssektionen.

Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli 
nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs. 

Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i någon av Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar. 

Valberedningens förslag till stämman skall enligt stadgarna skickas ut senast 1 månad innan 
stämman. Det är dock vår förhoppning att kunna delge distrikten och föreningarna vårt förslag 
dessförinnan. 

Med vänlig hälsning 
Gunilla Öhman, ordförande i Valberedningen 

Samtliga nomineringar skall sändas till: Gunilla Öhman, This is a mailto link

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen samt ordförande och ledamöter i Tävlingssektionen och Ridskole- och Utbildningssektionen publiceras i mitten av april under stämmoåret tillsammans med valberedningens förslag till ekonomisk ersättning för styrelse och sektioner.