Annons

Gödselhantering

Hästen står för cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet. Hästgödseln är en viktig resurs som innehåller växtnäringsämnen och behövs för ett hållbart jordbruk.

Genom att arbeta för cirkulära kretslopp där gödseln återförs till åkermarken och tillbaka till odlingen tar vi tillvara på den näringsrika gödseln och kan på så sätt återställa och främja biologisk mångfald.