Annons

Hästen som planetskötare

Hästar och miljö är mer än bara gödsel, skottkärror och sopkvastar. Hästen kan till och med få den fina titeln planetskötare, om vi människor bidrar på rätt sätt.

Att vara planetskötare innebär att skapa ett hållbart samhälle med hänsyn till planeten, människor och djur. Vi och våra hästar kan vara en del i detta.

Rapport Hållbar utvecklingRapporten ”Hästen och hållbar utveckling” version 2 (2021-01-20) ger en översikt kring de utmaningar som finns, och funderar över vilka lösningar som kan vara möjliga. Rapporten är ett konkret exempel på vad det samarbete och samverkan kring miljö- och hållbarhetsarbete som finns mellan Svenska Ridsportförbundet, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Got Event, Lövsta Stuteri, HållbarHäst och Zero Mission kan leda till.

In english"Horses and sustainable development" - how can the horse become a caretaker of the planet. Will be available soon.

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar under mottot; Ridsport för alla – hela livet.

Hållbar ridsport 2025 – Svenska Ridsportförbundets miljö- och hållbarhetsstrategi mot Ridsport 2025

Got Event är Göteborgs stads evenemangs- och arenabolag och ett av bolagets mål är att minimera miljöpåverkan på arenorna och evenemangen. Gothenburg Horse Show är extra betydelsefullt eftersom Got Event är arrangör och därför vill visa att det går att påverka miljön i positiv riktning. Got Event om hållbarhet

Lövsta Stuteri och Seminstation, Lövsta Gård i Upplands Väsby, har mycket gamla anor som boplats, säteri och jordbruksfastighet. Hållbarhetsfrågor har varit en naturlig del i familjen Ax:son Johnsons företagande i flera decennier och därför var det ett självklart steg att även ISO-certifiera Lövsta Stuteri och Seminstation. Lövsta Stuteri om hållbarhet

HållbarHäst vill både bidra till en ökad kunskap om hållbar utveckling kopplat till ridsporten och hästverksamheter samt till mer aktiviteter, handlingar och förändringsarbete. HållbarHäst är en oberoende och helt fristående organisations som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn baserad på “Earth System Science” och olika forskningsrön. Hemsida

ZeroMission är klimatstrateger och har funnits sedan 2006. De mäter klimatpåverkan, analyserar och hjälper företag att klimatkompensera för de utsläpp som är svåra att komma åt. Hemsida

Det Naturliga Steget var en ideell organisation med målet att bidra till att fler verksamheter blir helt hållbara, genom rådgivning och kompetensutveckling.