Annons

    Hem / Om oss / Hållbar ridsport / Vi arbetar för dig och planeten

Vi arbetar för dig och planeten

För oss betyder hållbar utvecklingatt vi utvecklas på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.Därförska hållbarhet genomsyra allt vi gör ochta hänsyn tillmänniskan, hästen och planeten.  

Svenska Ridsportförbundets Hållbarhetsstrategi (pdf)

Under 2021 jobbar vi bland annat med:
  • Implementera Svenska Ridsportförbundets reviderade hållbarhetsstrategi
  • Stödja föreningar i deras påverkans- och hållbarhetsarbete   
  • Utveckla verktyg för föreningarnas hållbarhetsarbete 

Hållbar utveckling av resor inom ridsporten

Svenska Ridsportförbundet deltar i projekt som ska minska resor med hög klimatpåverkan inom idrottsrörelsen. Arbetet inleds under hösten 2021 och kommer att pågå under två år. Läs mer