Annons

    Hem / Om oss / IT & personuppgifter / Medlemstidningen

Häst & Ryttare prenumerationsregister

Alla medlemmar i en ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet får medlemstidningen Häst&Ryttare. För att det ska fungera ända fram till medlemmens brevlåda är det några saker föreningen måste göra.

Föreningen måste logga in i IdrottOnline och ge förbundet centralt tillåtelse att läsa föreningens medlemsregister.

I och med GDPR har Riksidrottsförbundet lagt in tre nivåer för föreningen att välja på när det gäller deras medlemsuppgifter.

  1. Förinställt läge är att endast föreningen kommer åt uppgifterna.
  2. Alternativ två är att ge läsrättigheter för det förbund som föreningen är anslutet till. Det är tillräckligt för att prenumerationsregistret* ska fungera.
  3. Alternativ tre är att ge förbundet tillgång till att ändra uppgifterna. Det fungerar också men behövs inte här.

Till föreningar

  • Gå in i IdrottOnline, och det gör ni på samma sätt som när ni loggar in på er hemsida. Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.
  • Dessutom måste föreningen för varje medlem som vill ha tidningen, klicka i en ruta som säger Ja tack till Häst&Ryttare. I den här pdf:en finns bilder på var de olika rutorna finns, markerade med gult.

Vi har informerat om detta flera gånger sedan förra året och ett stort tack till de som hjälpt oss med det hittills.

Till dig som medlem

För den enskilde medlemmen är det fortfarande så att adressändring eller frågor angående utebliven tidning i första hand sker till föreningen.

Om rätt adress finns i föreningens medlemsregister, och du ändå inte får någon tidning, skicka en e-post till This is a mailto link

Är ni flera i samma hushåll som är medlemmar får ni en tidning.

*För enkelhetens skull kallar vi det Prenumerationsregister, även om det egentligen inte går att prenumerera på tidningen på annat sätt än att vara medlem i en förening.