LOK-stöd

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna.

  • Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF), till exempel Svenska Ridsportförbundet, anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
  • Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, maximalt 30 deltagare per sammankomst.
  • Ansökan om LOK - stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
  • En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska skickas in i original.

Läs mer om LOK-stöd på RF:s hemsida 

HÄR kan du se instruktionsfilmer om LOK-stödet


Senast uppdaterad: 2015-01-14
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons