FOTO: Mikael Sjöberg

LOK-stöd

LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

3§ LOK-stödsföreskrifterna
LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.
Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilket det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. (utdrag)

Sammanställning över förändringarna i de nya LOK-stödsföreskrifterna:

  • Stödberättigade deltagare 7-25 år
  • Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett högre ledarstöd
  • Sista ansökningsdag 25 februari och 25 augusti
  • Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%
  • För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag. Föreningarna kan ej komplettera ansökan efter sista   ansökningsdagen.
  • Personnummer krävs för deltagare och ledare.

Precis som tidigare ska ansökan göras via föreningens sida på IdrottOnline.

HÄR finns mer information om LOK-stödet

Frågor om LOK-stödsregler besvaras i första hand av Riksidrottsförbundet. 

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet är Kicki Ronnerberg Bäckman 0220-456 09


Senast uppdaterad: 2019-06-26
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons