Sociala ridskolehästar
FOTO: Mikael Sjöberg/arkivbild

Ridskolehästen i fokus

2018-10-09

Ridskolehästen var också i fokus under Breeder´s Trophy på Flyinge. Ämnet är hett och många ridlärare samlades för att diskutera sina arbetskamrater – hästarna på ridskolan. Det här var det första av tre seminarier.

Trion Anna Reilly, från Svenska Ridsportförbundet, ridskolerådgivare,  Sofie Viksten, doktor i hästvälfärd och ridläraren, tränaren, banbyggaren och svårklassryttaren Leif Hall bjöd på sin kunskap till ett 50-tal ridlärare från Skåne med omnejd.
Vi ska arbeta för hästarnas bästa i alla verksamheter på ridskolan och verka för ökat ansvar och respekt för hästarnas väl.

De här viktiga orden öppnade seminariet:

 • Vi ska vara tydliga och transparenta kring hur vi tar hand om våra hästar och står upp för djurvälfärd.
 • Vi ska öka takten när det gäller att sprida hästkunskap och inspirera fler ska lära sig mer om hästar och deras naturliga förutsättningar.
 • Vi ska utveckla system och riktlinjer för långsiktig utbildning av ridskolehästar och verka för samsyn och dialog kring dessa frågor över hela landet.
 • Vi ska verka för att ridlärare i högre utsträckning medverkar i ridskolehästarnas inskolning, utbildning och vidareutbildning.
 • Övergripande mål:
  Vad vill vi uppnå?
  Utbildade och välmående ridskolehästar som trivs i en bra och säker miljö.
 • Förväntat resultat:
  Vilka effekter vill vi uppnå?
  Ridskolan har en god hästhållning som bygger på kunskap, etik och moral där häst får vara häst och där hästvälfärd är ett centralt begrepp i arbetet. Ridskolan har välutbildade hästar som bidrar till ryttarutvecklingen.
  Leif Hall, ridlärare och ridskolechef hos Gävle Ryttarsällskap slog fast:
  -  Ridskolan ska vara och är i flesta fall ett föredöme när det gäller hästvälfärd.
  Anna Reilly som i sitt arbete besöker en rad ridskolor runt om i landet sa också:
  - Det ska vara hög status på våra ridskolehästar och det är det. Men vi måste få omvärlden att inse det, sa Anna.
  - Ridskolan har en god hästhållning som bygger på kunskap, etik och moral där häst får vara häst och där hästvälfärd är ett centralt begrepp i arbetet. Ridskolan har välutbildade hästar som bidrar till ryttarutvecklingen.
  Debatten blev intensiv och givande mellan panelen och ridlärarna.
  Hur rekryterar Leif Hall sina ridskolehästar?
  - Jag skull helst köpa svenskt. Men oftast är det för dyrt, konstaterade han.
  Varför ska uppfödare välja att sälja till en ridskola?
  - Därför att ridskolan vårdar sina hästar. Ridskolehästen löper mindre risk att skada sig än den medlemsägda hästen, svarade Anna Reilly.

 • Rätt häst till rätt ryttare
  Vad har betydelse?
 • Sadelns tillpassning
 • Hästens kondition, muskling, ålder och storlek
 • Variation i träningsintensitet och ryttarvikt för hästen
 • Ryttarens balans och skicklighet
 • Överviktig vs normalviktig ryttare (orenhet hos hästen)
 • Vid 25-30% av sin kroppsvikt: mer muskelömhet
 • Bredare länd och kraftigare benstomme klarar högre vikt

Sofie Viksten redogjorde för relevant forskning och sina egna observationer.
Leif Hall berättade:
- Vi har inga viktgränser för våra ryttare. Men vi ser till att ridläraren delar ut hästarna. Så att det blir rätt häst till rätt ryttare. Hästen väl går i första hand.

Många ridskolor låter sina ridskolehästar tävla.
- Det är en bra marknadsföring, menade Leif som själv startade sin tävlingskarriär på Lunas Hunter från Gävle Ponnyklubb.
Ja%E2%95%A0%C3%AArfa%E2%95%A0%C3%AAlla+635-Nyhetsbild%2Cslider1000x667
Sofie drog grunderna i djurskyddslagen om träning och tävling och frågade ridlärarna:

- Hur mäter man hästen psykiska förmåga vad är det?

Betydelsen av rutiner betonades och alla var eniga om att hästarna mår bättre om rutinerna följs och de vet vad som ska hända.

Sofie Viksten:
Att göra förändringar och förbättringar i hästhållarens beteende är inte lätt och framgången beror på:
-   Om hästhållaren litar på resultaten
-  Deras tidigare erfarenhet av hästar och välfärdsmätningar
- Grupptryck och tryck från media och samhället, veterinärer etc.
- Hästhållare är också del av ett större socialt sammanhang så ekonomi och psykologi är också viktigt. 
- Vissa studier indikerar att hästhållarens attityd är den viktigaste faktorn i relationen mellan häst och människa och även för hästvälfärden.

Häst i box
Utmaningar

 • Hur ska vi försvara att vi rider kör hästen?
 • Vad får hästen ut av det?
 • Vad är hästvälfärd?
 • Utbildar vi våra elever i hästvälfärd?
  Vilka är dina svar på frågorna?
  ANna Reilly, Leif Hall och Sofie VikstenFöreläsartrion, fr v Anna Reilly, Leif Hall och Sofie Viksten.SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons