Förslag till krispärm

I det här avsnittet finns förslag till vad en krispärm kan innehålla och andra uppgifter som är bra att förbereda.

En bra början i det säkerhetsförebyggande arbetet kan vara att ridlärare, ridledare, de som är funktionärer på era tävlingar och andra som kommer i kontakt med ryttare, kuskar, voltigörer och besökande på anläggningen årligen genomgår en Första hjälpen-kurs.

Ha också korrekt adress och GPS-koordinater till er anläggning tillgängliga på ett bra ställe. Det underlättar för räddningstjänst eller ambulans att hitta rätt.

Många kommuner har grupper för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Kontakta er kommun och hör er för vilket stöd de kan bidra med om något händer hos er.

I länkarna till vänster finns förslag på vad en krispärm på er anläggning kan innehålla. I Säker med häst finns kapitel om Kris och krishantering, Olyckor och tillbud samt Att informera media.


Senast uppdaterad: 2018-06-23
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons