Incidentrapport

Det pågår ett ständigt arbete för att förhindra olyckor. Många föreningar använder noterar incidenter som kunde blivit en olycka.
Här finns ett exempel på incidentrapport som en klubb tagit fram. Incidentrapport


Senast uppdaterad: 2018-06-23
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons