Inledning - telefonnummer

Förslag till innehåll i en krispärm. Den ska vara enkel att hitta på anläggningen, och informationen i pärmen ska vara enkel att ta till sig.

1. Viktiga telefonnummer.
2. En kort handlingsplan som beskriver hur man bör organisera och delegera uppgifter så att arbetet blir effektivt.
3. Information om Första-hjälpen.
4. Vilka som ska meddelas.
5. Rutin för dokumentation.
6. Försäkringsinformation.

Punkt 1 bör innehålla larmnummer, rådgivningsnummer, telefonnummer till säkerhetsansvarig
ridskolechef/ridlärare, säkerhetsinformatören i ert distrikt och säkerhetsgruppen på Svenska
Ridsportförbundet.


Senast uppdaterad: 2018-06-23
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons