Kontakter

Det är viktigt att ha en förteckning över vilka som ska kontaktas och rutiner för vem som tar kontakten om något händer. Listan med kontaktuppgifter hålls aktuell.

Vid tillbud eller olycka ska
säkerhetsansvarig ridskolechef eller ridlärare kontaktas, liksom anhöriga
säkerhetsansvarig i distriktet och på Svenska Ridsportförbundet kontaktas om det är en
allvarligare olycka.

I den här förteckningen kan det också framgå vilka som ska uttala sig gentemot allmänheten och pressen.
Det är bra att ha en policy för det, så att informationen som går ut om olyckan är saklig och uttalad av någon som är kunnig på området, till exempel säkerhetsansvarig ridlärare, säkerhetsansvarig i distriktet eller säkerhetsansvarig tjänsteman på Svenska Ridsportförbundet. På ridskolan bör alla hänvisa till dessa personer och vänligt men bestämt. Tala om att det är ridskolans policy att dessa personer för talan.

Tänk också på att vid en kris kan en eller flera personer behöva professionellt stöd. Kontakter finns till exempel via vårdcentral, religiösa företrädare, stödgrupper, företagshälsovård, försäkringsbolag m fl


Senast uppdaterad: 2018-06-23
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons