Tips till föräldrar

  • Involvera barn och hjälp dem förstå vad som skett (åldersadekvat)
  • De fakta om det inträffade (vad som hänt och orsaker) - följ upp med information då det föreligger
  • Begränsa exponering för sådant som skrämmer (nyheter, otäcka bilder eller samtal om händelsen)
  • Upprätthålla stabila rutiner och stabil miljö
  • Utgå från det enskilda barnets behov - ta tid att se barnet och svara på frågor
  • Ordna hjälp till barn om nödvändigt

Enheten för Trauma och Krisbehandling, Kris och Traumacentrum


Senast uppdaterad: 2018-06-23
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons