Statistik

Den senaste statistiken från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är från 2012, 2010 kom den första. Den bygger på Socialstyrelsens statistik. Numera ansvarar Socialstyrelsen för statistiken och det kommer att vara nya parametrar.

Statistiken bygger på rapporter från ett antal landsting och olyckorna redovisas som de vanligaste skadorna inom hästsport som lett till besök på akutmottagning. Siffrorna inkluderar således alla typer av ”hästverksamhet”, såväl ridsport (inom och utom Svenska Ridsportförbundet) som trav- och galoppsport, stuterier, brukskörning med mera.

 

2012

2010

Antal besök på akutmottagning

12 900

13 500

Fall från häst el. sulky %

67,6

61,4

Sparkad av häst %    

8,4

11,1

Trampad av häst %        

6,9

7,7

Ryck i grimma %            

4,6

4,3

Påsprungen av häst %      

3,6

3,7

Klämd av häst %              

2,7

3,3

Halkat och ramlat %          

0,6

3,0

Biten av häst %

0,9

1,3

Annat oklart %                  

4,7

4,2

Källa: MSB

Hjärnskakning är en inte ovanlig följd av fall från häst. Svenska Ridsportförbundet är därför engagerat i det internationella standardiseringsarbetet för ridhjälmar.


Senast uppdaterad: 2018-06-23
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons