FOTO: Roland Thunholm

Åskväder och tomma stallar

2019-06-24

Sommaren bjuder på sköna aktiviteter som uteritter, läger och sommarbete, men sommarvädret kan bjuda på överraskningar som kan få oplanerade konsekvenser. Sommarvärme kan betyda häftiga åskoväder, mycket regn och blixtnedslag.

Ett blixtnedslag kan orsaka brand i stall, ridhus, ladugårdar och uthus.

Det finns information om förebyggande säkerhetsarbete om brand och brandfara, vi har samlat något av det här.

När hästarna är på sommarbete är kanske anläggningen inte bemannad på samma sätt, och ett oväder kan komma snabbt.
Sedan några år finns blixtvakt.se. Det är en app du kan ladda ner gratis, som förvarnar om det är ett åskoväder på ingång i just dina trakter.

Planera för det värsta, och var förberedd, när och om det händer, är det försent.

Ta kontakt med Räddningstjänsten närmast er.
Bjud gärna in dem på ett studiebesök, presentera anläggningen, hästarna och visa in- och utgångar.

Sverige har drabbats av stora skogsbränder senaste åren. Lämna kontaktuppgifter till Räddningstjänsten, så de kan nå er om det skulle vara aktuellt med att utrymma stallet eller om ni ligger riskzonen för en brand.
Upprätta kontakt med stall och anläggningar i närheten. Om något händer, kan ni hjälpa varandra.

Viktigt i stallet: grimmor och grimskaft till samtliga hästar ska finnas tillhanda med ett enkelt handgrepp, och helst hänga vid hästarnas respektive plats.
Skogsbrand: Om hästen måste flyttas - information från Jordbruksverket
Innan en eventuell evakuering – ha koll på utrymningsvägarna. Hur kommer vi ut på vägen eller till hagen om vår vanliga rutt är blockerad?
Tänk också på var och hur era elektriska apparater är placerade och att de är skyddade.

Brandskyddsföreningen har information både om förebyggande arbete och hur att agera om det brinner

Goda råd från Brandskyddsföreningen Häststall – det här en sammanfattning på två sidor – printa ut och sprid i stallet och på anläggningen. Är ni flera som arbetar i samma stall, läs det tillsammans så ni har samma information och kom överens om vem som tar vilket uppdrag om det börjar brinna 
Samma information på webben 

Förebygg brand – ditt ansvar, skydda din gård och dina djur Information från Lantbrukets Brandskyddskommitté – ett mer omfattande häfte i pdf-format

Lantbrukets Brandsskyddskommitté - LBK-pärmen. Pärmen är framtagen av Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK. Den innehåller samtliga rekommendationer och övrigt informationsmaterial som ligger till grund för brandskyddet och den brandskadeförebyggande verksamheten i lantbruket. Från 2006 gäller LBK:s rekommendationer även hästanläggningar. 

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen kan kompletteras med RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov) som innefattar bland annat brand. Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.

Information på Svenska Ridsportförbundets hemsida 

070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons