Stadgar

Föreningens stadgar vägleder och är ett stöd i föreningens verksamhet. Förutom att vägleda är stadgarnas uppgift att reglera föreningens arbete och funktioner. Se stadgarna som en skriftlig överenskommelse om föreningens spelregler.

Kapitel 9 tar sin utgångspunkt i Svenska Ridsportförbundets stadgemall och benar ut hur föreningens tre grundläggande funktioner regleras, dvs:

  1. Den beslutande funktionen (årsmötet)
  2. Den verkställande funktionen (styrelsen)
  3. Den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Senast uppdaterad: 2016-01-15
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons