Hem / Nivå 1 - ryttarmärken

Nivå 1 - ryttarmärken

Lär känna hästen och ridsportens grunder

Ryttarutveckling börjar på basnivå med med fokus på hästens omvårdnad, ryttaren som idrottare, hästkunskap, ridlära, etik och moral. I ridningen är det fokus på sits, balans och följsamhet. Som facit på att kunskaperna utvecklas och befästs finns Ryttarmärken 1-5. 

Utbildningswebb för Ryttarutveckling 1.

Ridsportens ryttarmärken är kunskapsklassiker med en stolt historia.

  • Ryttarmärke I-V, fem märken.
  • Brons-, silver- och guldmärken.
  • Märke I-V ligger i enlighet med steg 1 i Talangplanen.

Ryttarmärkets utbildningsplan för märke I-V utgör grunden för ridsportens plan för talangutveckling nivå 1. Totalt finns åtta märken, Ryttarmärke I-V, samt brons, silver och guld. De första märkena kan ingå i ordinarie lektionstid. Ryttarmärke V är nytt och där ingår dressyr på LC-nivå samt hoppning på 0.90/LD-höjd enligt tävlingsreglementet för stilbedömning.

Ryttarmärkena – på alla nivåer – har som mål att hitta gemensamma nämnare för grundutbildningen i dressyr och hoppning. Ska ryttaren utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ryttaren får en bred grundutbildning att utvecklas vidare från. Betoningen ligger på sits, balans och följsamhet och där igenom en möjlighet att utveckla sin inverkan i såväl dressyr som hoppning. Detta förutsätter väl utbildade, lämpliga hästar som tillsammans med ridläraren ger ryttaren de bästa förutsättningarna.

Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och rid kunskaper inom fokusområdena: hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral samt ridning. Omfattningen varierar och provtagningen skiljer sig åt från märke till märke.

Här finns utbildningsplan, program, banskisser och protokoll samt beställningsunderlag