Handlingar till stämman 2019

Innehållsförteckning

Kallelse

Anmälningsblankett

Praktisk information

Ombudsfullmakt

Förslag till föredragningslista

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar - bilaga

Förteckning motioner och yttranden

Motion D1 Gotland Ridsportförbund ang officiella hoppfunktionärer på lägre nivå
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1

Motion D2 Norrbottens Ridsportförbund ang förtydligande av föreningsstadgar
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2

Motion D3 från Norrbottens Ridsportförbund ang förtydligande av TR
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D3

Motion D4 från Norrbottens Ridsportförbund ang leda och leva upp till kvalitet
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4

Motion D5 från Skånes Ridsportförbund ang tillsättande av ny tjänst på förbundskansliet, en inkluderings- och värderingskonsulent
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D5

Motion D6 från Skånes Ridsportförbund ang en gratislicens på Office 365 paketet eller motsv till varje förening
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6

Motion D7 från Skånes Ridsportförbund ang en fullständig transparent redovisning av hur licensintäkterna används
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7

Motion D8 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang förtydligande i stadgarna
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8

Motion D9 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang kravet på föreningar som är anslutna till SvRF att arrangera tävling för att få ställa ut tävlingslicenser
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D9

Motion D10 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang redovisning av resultat på tävling
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D10

Motion K11 från Föreningen Equality Riders ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K11, K13, K14, K15, K16

Motion K12 från Färingsö Rididrott ang reklamutskick från SvRF
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K12

Motion K13 från Malmö Civila Ryttarförening ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

Motion K14 från Föreningen Runsten Equestrians ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

Motion K15 från Stockholms Fältrittklubb ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

Motion K16 från Åby  Ridklubb ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

Motion E17 från Carina Carlsson ang IT-lösningar för hästsporten
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E17

Motion E18 från Hanne Lindgren ang möjlighet att ställa ut ryttarlicenser
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E18

Förbundsstyrelsens förslag till årsavgift för 2020 och 2021

Verksamhetsberättelse 2018 - Ridsporten i ord och bild

Verksamhetsberättelse - Ridsporten i siffror 2018

Verksamhetsberättelse - Ridsporten i ord och bild 2017

Verksamhetsberättelse 2017 - Ridsporten i siffror

Förslag till Föredragningslista med behandlingsordning

Förslag till Arbetsordning

Förslag till Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

Inkomna nomineringar till valberedningen

Centrala Ungdomssektionen


Senast uppdaterad: 2019-05-08
Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons