Handlingar omg 2 till förbundsstämman

2019-04-17

Handlingarna till förbundsstämman är skickade till föreningar och distrikt. För att spara på miljön har vi även till den här förbundsstämman valt att sända handlingarna på elektronisk väg.

I utskick 2, publicerat 17 april, finns förslag till arbetsordning, förslag till föredragningslista och behandlingsordning, förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2020 och 2021, samt valberedningens förslag till förtroendevalda och till ekonomisk ersättning. Dokumentet 4. Praktisk information är uppdaterat.

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons