FOTO: Mikael Sjöberg

Handlingar till förbundsstämman

2019-03-01

Handlingar till Svenska Ridsportförbundets stämma den 18 maj 2019 skickas till föreningar och distrikt samt publiceras på vår hemsida, ridsport.se.

För att spara på miljön har vi även till den här förbundsstämman valt att sända handlingarna på elektronisk väg till föreningar och distrikt. Alla mottagare får en egen inloggning till sidan med handlingarna. I systemet e-sessions kan de som föreningen utser göra noteringar i pdf-dokumenten.

På förbundsstämman den 18 maj kommer ombuden att ha tillgång till handlingarna via samma länk och inloggning. Röstförfarandet på förbundsstämman sker elektroniskt via samma system.
En e-post med inloggningsuppgifter har skickats till den adress föreningen angett som kontakt i IdrottOnline.

I utskicket 1 mars finns kallelse, ombudsfullmakt och anmälningsblankett samt förslag till föredragningslista, förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar, förteckning över motioner, motioner och förbundsstyrelsens yttrande, förbundsstyrelsens förslag till årsavgift samt länk till Svenska Ridsportförbundets verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2017 och 2018.

Nästa omgång av handlingar till förbundsstämman publiceras den 18 april.

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons