FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Information från valberedningen

2018-12-01

Information från valberedningen publicerad på hemsidan, samt utskickad med Nyhetsbrev till föreningar och distrikt 2018-11-30.

Till Svenska Ridsportförbundets distrikt och föreningar

Information från Valberedningen

Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar ska senast den 1 december 2018 våra distriktsförbund och föreningar beredas möjlighet att nominera kandidater till förbundsstämman den 18 maj 2019 i Sundsvall. Nomineringsblankett och beskrivning av förtroendevaldas uppdrag kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida.

• Nomineringsblankett (pdf)
• Beskrivning av förtroendevaldas uppdrag finns HÄR (pdf) 
• Förtroendevalda (pdf) - Förbundsstyrelse, sektioner och valberedning, vilka som är valda till 2019 respektive 2021.
• Information från valberedningen (pdf) – se bifogad fil.

Ungefär hälften av våra förtroendevalda är valda till 2019, medan mandattiden för övriga går ut år 2021. Vi kan notera att de flesta vars mandatperiod går ut 2019 är villiga att åtaga sig ett nytt uppdrag i förbundet.

Nomineringar, på den angivna blanketten, skall vara Valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2019. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater. Vi bifogar en lista på vilka val som skall göras 2019, se pdf-fil ”Förtroendevalda” ovan.

Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs. Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i någon av Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar.

Valberedningens förslag till stämman skall enligt stadgarna skickas ut senast 1 månad innan stämman. Det är dock vår förhoppning att kunna delge distrikten och föreningarna vårt förslag dessförinnan.
Samtliga nomineringar skall sändas till Gunilla Öhman.

Med vänlig hälsning   
Gunilla Öhman
Ordförande i Valberedningen
 
Valberedningen består av följande ledamöter:

Gunilla Öhman (f.d. Wikman), tf ordförande, Gunilla.ohman@carrara.se 070-7638125
Jan Andersson,
jan@borgasund.com  070-2472677
Per Håkanson,
per@heinge.se  070-3747155
Klara Gunnarsson,
klara.gunnarsson1@gmail.com  070-5109290
Nathalie Malmberg,
nathalie.malmberg@hotmail.com  070-5793283

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons