Kallelse till förbundsstämma

2018-10-28

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma i Sundsvall.


Datum: Lördag den 18 maj 2019
Plats:  Södra Berget, Sundsvall  
 
Prel. tidsprogram:
kl 09.00 Registreringen börjar  
kl 10.00 Förbundsstämmoförhandlingarna börjar

Sista dag att inkomma med motion till förbundsstämman 2019 är 1 december 2018.

Svenska Ridsportförbundets stadgar 23§
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december året innan förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från röstberättigad medlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess utlåtande.

Motioner skickas till Svenska Ridsportförbundets kansli
Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm

Undertecknad motion med namnunderskrift kan scannas och skickas med e-post till kansliet@ridsport.se

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons