Motioner till stämman 2019

2018-12-05

18 motioner har inkommit till förbundsstämman 2019. Här finns de publicerade och kommer att kompletteras med förbundsstyrelsens yttranden.

Motion D1 Gotland Ridsportförbund ang officiella hoppfunktionärer på lägre nivå
Motion D2 Norrbottens Ridsportförbund ang förtydligande av föreningsstadgar
Motion D3 från Norrbottens Ridsportförbund ang förtydligande av TR
Motion D4 från Norrbottens Ridsportförbund ang leda och leva upp till kvalitet
Motion D5 från Skånes Ridsportförbund ang tillsättande av ny tjänst på förbundskansliet, en inkluderings- och värderingskonsulent
Motion D6 från Skånes Ridsportförbund ang en gratislicens på Office 365 paketet eller motsv till varje förening
Motion D7 från Skånes Ridsportförbund ang en fullständig transparent redovisning av hur licensintäkterna används
Motion D8 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang förtydligande i stadgarna
Motion D9 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang kravet på föreningar som är anslutna till SvRF att arrangera tävling för att få ställa ut tävlingslicenser
Motion D10 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang redovisning av resultat på tävling

KLUBBAR
Motion K11 från Föreningen Equality Riders ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K12 från Färingsö Rididrott ang reklamutskick från SvRF
Motion K13 från Malmö Civila Ryttarförening ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K14 från Föreningen Runsten Equestrians ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K15 från Stockholms Fältrittklubb ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K16 från Åby  Ridklubb ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

ENSKILD MEDLEM
Motion E17 från Carina Carlsson ang IT-lösningar för hästsporten
Motion E18 från Hanne Lindgren ang möjlighet att ställa ut ryttarlicenser

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons