Stadgeändringar 2019

2019-05-21

Stadgar och stadgeändringar fastställda av förbundsstämman finns här.

Stadgar för Svenska Ridsportförbundet - antagna av förbundsstämman 2017

Stadgeändringar fastställda av förbundsstämman 18 maj 2019 

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons