FOTO: Mikael Sjöberg

Försäkring

Här hittar du information om de försäkringar som finns inom Svenska Ridsportförbundet.

Oycksfallsförsäkring för medlemmar
Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

 aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
• enskild ridning och träning.
• direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Den försäkring som tidigare ingick i tävlingslicensen har ersatts av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor

Så anmäler du en skada
Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

Grundförsäkringar för föreningar
Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet på försäkringen anger ger den ett grundskydd för föreningen. Det ankommer dock på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste kompletteras. Notera t ex att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Detta ingår i grundförsäkringen:
Ansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Patientförsäkring
Olycksfall- och krisförsäkring för ideella ledare, domare och funktionärer

Läs mer på Folksams hemsida

Kompletteringsförsäkringen
Genom kompletteringsförsäkringen kan byggnader och andra saker som till exempel idrottsmaterial, prissamlingar, kontorsmaterial och datorer försäkras på ett enkelt sätt.

Läs mer om både grundförsäkringen och kompletteringsförsäkringen på Folksams hemsida

Försäkringar för licensierade tränare

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna av RF (Riksidrottsförbundets) Grundförsäkring.

Läs mer här


Senast uppdaterad: 2017-12-31
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons