FOTO: Mikael Sjöberg

Hur går jag vidare i hållbarhetsarbetet?


Här följer konkreta tips på hur du kan fortsätta arbeta med hållbar utveckling i ditt stall.

Arbetsmiljö                                 

Trygg i stallet  

Arbeta säkert med djur

Enkät om psykosocial arbetsmiljö                    

Exempel på personalhandbok

Säker hästhantering, checklistor mm

Checklista för arbetsmiljön inom hästnäring

Fairtrade

Mänskliga Rättigheter - en handbok för idrotten

Biologisk mångfald                   

Bedömningsgrunder för odlingslandskap

Biologisk mångfald

Naturbetesmarker – en resurs i hästhållning

Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Ängs- och betesmarker            

Gödsel, växtnäring                   

Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning växtnäring

Hästgödsel – en naturlig resurs

Fosforläckage i hagar

Dammar som samlar fosfor

Foder 

Vall i ekologisk produktion

Det smarta hästfodret

Ekologiska produkter

Energi, transporter                   

Biogasrötning av hästgödsel

Energikartlägg ditt lantbruk

Modern belysningsteknik

Gröna bilister

Giftfri miljö

Kemikalier, miljögifter, bekämpningsmedel

Kemikaliehantering

Hästens parasiter

MRSA - antibiotikaanvändning

Motverka antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens hos häst

Tävlingar/evenemang              

Hur göra ett klimatsmart evenemang?

Hållbarhetsguide för evenemang

Utrustning                                  

Ekologiska produkter

Ridkläder

Medveten konsumtion

Hallå konsument/Konsumentverket

Konsumera medvetet

Avfall                                           

Återvinning av hösilageplast

Insamling av hösilageplast

Glasåtervinning

Avfallshantering

Webbkurser om avfall

Allmänt                                        

Våga vara klimatsmart

Hästnäringens klimatpolicy

Egenkontroll

Miljöhusesyn

Klimatberäkning/Klimatkompensation

Klimatkompensation/Zero Mission

Ekologiskt fotavtryck

KRAV

Projekt för minskad energianvändning

Hållbar häst

Hållbarhetsresan - webbkurs

Hästsverige

Goda exempel                           

Uppvärmning med hjälp av gödsel

Miljöprojekt på Kungsörs ridklubb

Gina tricot Grand prix Borås

Lövsta Future Challenge

Lövsta Gårds policy för hållbar utveckling


Senast uppdaterad: 2017-08-24
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons