Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy (pdf) – information om vår behandling av personuppgifter

Begäran av registerutdrag

  • För att begära ut uppgifter ska blanketten "Mall för formulär för begäran av registerutdrag" användas.
    - som PDF
    - som WORD
  • Den skickas via e-post till dataskyddsombud@ridsport.se eller per post.
  • Blanketten måste vara undertecknad av personen för att gälla.
  • Handläggningstid upp till 30 dagar.
BankID3FOTO: Pressbild

Ny betallösning i TDB

2019-04-07 11:30

TDB, Tävlingsdatbasen, ska bli modernare och säkrare. Vi arbetar för närvarande med att införa nya rutiner för betalning, och all ekonomisk hantering ska ske via en extern betaltjänst. Du använder bankkort eller swish för att betala.

Annons

Stall_900FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Digital fakta driver utveckling

2019-03-12 15:00

För att driva utveckling är det viktigt att känna sin verksamhet väl. Den värdefulla statistiken om framförallt ridskolor, från distriktens besöksverksamhet, finns numera digitalt. Det ger nya möjligheter att använda uppgifter och statistik för en långsiktig strategi och utveckling av Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

RF 01079-hufvudsta

Gratis ekonomitjänst för föreningar

2019-03-06 11:59

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet erbjuds gratis bokförings- och faktureringstjänst online.

Stenungsund+RK+213-Nyhetsbild,slider1000x667FOTO: Mikael Sjöberg

Ridsporten satsar på digitalt lärande

2019-02-28 08:53

Svenska Ridsportförbundet har en bred utbildningsverksamhet. Inom ramen för förbundets digitaliseringsarbete och för att öka tillgängligheten flyttar delar av utbildningsmaterialet in i den digitala Utbildningsportalen.

rawpixel-1130146-unsplashFOTO: Rawpixel on Unsplash

Ridsportens digitala resa

2019-01-29 16:32

En väl fungerande digital miljö är viktig för samordning och effektivisering av all verksamhet. Svenska Ridsportförbundet fortsätter under 2019 arbetet med en långsiktig och hållbar utveckling inom digitaliseringsområdet.

TDBstart

Nytt utseende i TDB

2019-01-10 11:48

Vi har idag en ny uppdatering, nytt gränssnitt/utseende, i TDB, samma innehåll. Den är för att hålla systemet uppdaterat och för att det ska gå snabbare att göra ny utveckling i systemet. I och med detta är vi också ett steg närmare mobilanpassning.

Digital satsning för en starkare ridsport

2018-09-04 19:00

För att samordna och effektivisera ridsportens verksamheter tar Svenska Ridsportförbundet nya tag i den digitala utvecklingen i hela organisationen.
En väl fungerande digital miljö för ridsporten är viktigt ur flera aspekter.

Vad händer med besöksprotokollet?

2018-08-31 19:23

Information i första hand till distrikt och besöksansvariga: Det digitala besöksprotokollet har hittills funnits i Ridsportportalen. Under hösten flyttar besöksprotokollet in systemet REQS, Risk Environment Quality System.

Prenumerationsregistret byter hemvist

2018-08-31 19:17

Häst&Ryttares prenumerationsregister kommer att byta hemvist. Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare skickas kostnadsfritt till alla hushåll där det finns minst en medlem i en förening ansluten till förbundet.

GDPR - det här gör vi

2018-05-25 16:00

GDPR för idrottsföreningar

2018-04-25 11:55

Hur behandlar ni personuppgifter?

2018-04-06 13:00

GDPR - vad handlar det om?

2018-03-07 08:00

Ny inloggning i IdrottOnline

2017-11-16 11:32

Uppdatering IdrottOnline 20-21/11

2017-11-16 11:29

Förändringar i IdrottOnline

2017-04-13 10:47

Håll koll på TDB-bloggen!

2016-01-28 16:54
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons