Hur behandlar ni personuppgifter?

2018-04-06

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns. På RF:s hemsida finns  information, riktlinjer och mallar. 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd, skicka ut medlemstidning och arrangera tävlingar.

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig för att koden efterlevs.

Läs mer på RF:s sida om personuppgifter

Behandling av personuppgifter - uppförandekod för idrottsrörelsen (pdf)

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons