Digital satsning för en starkare ridsport

2018-09-04

För att samordna och effektivisera ridsportens verksamheter tar Svenska Ridsportförbundet nya tag i den digitala utvecklingen i hela organisationen.
En väl fungerande digital miljö för ridsporten är viktigt ur flera aspekter.

Vi vill att våra ridskolor och utbildningar ska vara det självklara valet inom ridsporten. Lika självklart ska det vara att snabbt hitta vägen in i ridsporten på digital väg.

Ridsporten konkurrerar med övriga idrotter och aktiviteter om ekonomiskt stöd och uppmärksamhet från politiker och media. För att kunna visa ridsportens styrkor, men också de brister och behov som finns, är det viktigt att ha pålitliga och tillgängliga underlag för statistik.

Den digitala utvecklingen går snabbt och våra målgruppers behov förändras över tid.

Under året har Svenska Ridsportförbundet, tillsammans med Atea, gjort en omfattande nulägesanalys av arbetet med digitalisering. Resultatet har sammanställts i en rapport som överlämnats till förbundsstyrelsen och Digitaliseringsrådet.

Nästa steg blir att ta fram en långsiktig handlingsplan som säkrar att vi har en hållbar utveckling inom digitaliseringen och syftar till att ge föreningar, distrikt och förbundet centralt effektivt stöd i arbetet.

Ridsportportalen kommer att upphöra den 31 oktober. I Ridsportportalen hanteras prenumerationsregistret, besöksprotokollet och vissa föreningar har dokument sparade i systemet.
Den information som finns i Ridsportportalen kommer att tas tillvara, liksom erfarenheter av projektet.

Tills vidare arbetar vi vidare med bland annat IdrottOnline och ridsportens tävlingssystem, TDB, Tävlingsdatabasen.
IdrottOnline är hela idrottens IT-system och de uppgifter som finns i IdrottOnline, till exempel medlemsantal, information i Utbildningsmodulen och LOK-stödet, ligger till grund för det stöd Svenska Ridsportförbundet får från RF varje år.

Vad händer med prenumerationsregistret?
Häst&Ryttares prenumerationsregister kommer att byta hemvist. Från och med den 1 november kommer prenumerationsregistret för enskilda medlemmar att hämtas från idrottens IT-system, IdrottOnline. Läs mer HÄR

Vad händer med besöksprotokollet?
Det digitala besöksprotokollet har hittills funnits i Ridsportportalen. Under hösten flyttar besöksprotokollet in systemet REQS, Risk Environment Quality System. Läs mer HÄR

Vad händer med våra dokument?
Föreningar och distrikt som har filer i sitt dokumentbibliotek i Ridsportportalen och vill spara dem måste ladda ner filerna i annan digital miljö senast den 30 september.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons