Prenumerationsregistret byter hemvist

2018-08-31

Häst&Ryttares prenumerationsregister kommer att byta hemvist. Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare skickas kostnadsfritt till alla hushåll där det finns minst en medlem i en förening ansluten till förbundet.

Från och med den 1 november kommer prenumerationsregistret för enskilda medlemmar att hämtas från idrottens IT-system, IdrottOnline.
Prenumerationsregistret har sedan några år tillbaka i hanterats i Ridsportportalen och adressuppgifter har hämtats där inför varje utgåva av Häst&Ryttare.

För de föreningar som uppdaterat sitt medlemsregister i Ridsportportalen innebär förändringen att uppdateringar hädanefter ska göras i IdrottOnline.
Det medlemsregister som finns i Ridsportportalen går att flytta över till IdrottOnline, du behöver alltså inte skriva in alla medlemmar en gång till. Hur det går till finns i kort sammanfattning nedan, och en längre instruktion finns på ridsport.se.

För de föreningar som redan uppdaterar sitt medlemsregister i IdrottOnline betyder prenumerationsregistrets nya hemvist ingen ändring i rutinerna.

För den enskilde medlemmen är det fortfarande så att adressändring eller frågor angående utebliven tidning i första hand sker till föreningen. Om din adress finns i föreningens medlemsregister, och du ändå inte får någon tidning, skicka en e-post till info@hastryttare.se

Godkänn hantering av uppgifter
När vi flyttar prenumerationsregistret är det viktigt att föreningen i IdrottOnline ger Svenska Ridsportförbundet minst läsmöjligheter av föreningens uppgifter.
Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.

I och med GDPR har Riksidrottsförbundet lagt in tre nivåer för föreningen att välja på när det gäller deras medlemsuppgifter.
Default-läge, dvs förinställt läge för föreningen, är att uppgifterna är förbehållna föreningen och ingen annan.
Alternativ två är ge det förbund föreningen är anslutet till läsrättigheter, och det är tillräckligt för att prenumerationsregistret ska fungera.

Avtalet med Ridsportportalen är avslutat och samarbetet kommer att upphöra den 31 oktober. I Ridsportportalen hanteras, förutom, prenumerationsregistret också besöksprotokollet och vissa föreningar har dokument sparade i systemet.
Mer information om hur föreningen hanterar sina dokument och vad som händer med besöksprotokollet finns i korthet här nedan, och mer information finns på ridsport.se samt i nyhetsbrev till föreningarna.

Inför 1 november – det här behöver du ha koll på
Medlemsuppgifter
Det går att exportera medlemsuppgifter i Ridsportportalen till Excel. Under fliken Medlemmar finns en flik som heter Export:
• Fyll i Urval och Data
• Klicka på den gula knappen Exportera.

Prenumerationsregister Häst & Ryttare
Prenumerationsregistret kommer från och med 1 november 2018 att hämtas från IdrottOnline. För att vara säker på att föreningens medlemmar får tidningen behöver ni uppdatera IdrottOnline samt ge Svenska Ridsportförbundet tillgång till uppgifterna.
Uppdatering
För att uppdatera medlemsuppgifter i IdrottOnline finns möjlighet att importera uppgifter från en excelfil. Det finns två vägar att gå:
1. Ladda ner mallen för importfil, fyll i uppgifterna och laddar sedan upp filen genom att importera.
2. Använd en befintlig Excelfil från Ridsportportalen, något annat medlemssystem eller från Idrottonline. Filen måste innehålla alla efterfrågande/krävande kolumner och kolumnnamnen måste vara exakt detsamma som i mallen från IdrottOnline.
Mer information och kontaktuppgifter till support

Godkänn hantering av uppgifter
Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.

Dokument
Har ni dokument uppladdade som ni vill spara går ni in under fliken Dokument och klickar på länken, så laddas det ner till datorn.

Besöksprotokollet
Svenska Ridsportförbundet ombesörjer att de föreningsuppgifter som finns i besöksprotokollet flyttas till ett annat system.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons