De digitala uppgifterna från distriktens besöksverksamhet ger en bra bild av ridskoleverksamheten.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Digital fakta driver utveckling

2019-03-12

För att driva utveckling är det viktigt att känna sin verksamhet väl. Den värdefulla statistiken om framförallt ridskolor, från distriktens besöksverksamhet, finns numera digitalt. Det ger nya möjligheter att använda uppgifter och statistik för en långsiktig strategi och utveckling av Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

För en långsiktig och hållbar utveckling krävs strategiska beslut, utifrån underlag som bygger på relevanta uppgifter och statistik om verksamheten. En källa till värdefull statistik om verksamheten inom Svenska Ridsportförbundet är protokollen från distrikten besöksverksamhet.
- Med hjälp av statistiken kan vi se trender och tendenser och på så sätt utläsa framtida behov, säger Anna Reilly, ridskolerådgivare och centralt ansvarig för besöksverksamheten.

Besöksverksamheten är en form av egenkontroll med uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa. Varje distrikt ska ha en besöksgrupp som regelbundet besöker föreningar och en person som är besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt. Det saknas fortfarande uppgifter från några distrikt men när dessa kommer in finns det en nära nog komplett bild av Svenska Ridsportförbundets ridskoleverksamhet.

Besöksverksamheten startade redan under Ridfrämjandet och uppgifterna fanns i pappersform ända fram till 2014, då besöksprotokollet digitaliserades i Ridsportportalen. Under 2018 flyttades sedan uppgifterna till systemet Reqs, som används av bland annat travsporten och galoppen med fokus på anläggningar och hästvälfärd.

I Svenska Ridsportförbundets uppdrag ligger att vara rådgivande för föreningar men förbundet är också både rådgivande och remissinstans för till exempel Jordbruksverket och landets kommuner. Förbundet får många frågor om ägarförhållanden, driftsformer och antal hästar. I samband med Jordbrukets nya regler för djurskydd ville de veta till exempel hur många föreningar som har spiltor och hur många hästar och ponnyer som står uppstallade i spilta. Tack vare det digitala besöksprotokollet kunde förbundet svara på frågorna.
- Vi kan också fånga upp smarta lösningar på förningarna och sprida goda idéer till fler, säger Anna Reilly.

Besöksprotokollet omfattar allt från anläggningars storlek och standard, hästars och ponnyers ålder, utbildningsståndpunkt och användningsfrekvens till personalens arbetstid och utbildning. Ändå finns en bred utvecklingspotential kring frågor inom exempelvis energikällor, miljö och hållbarhet.

En enhetlig och tydlig kvalitetsmärkning av ridskoleverksamhet är prioriterad för att stärka ridsporten och ridskolans roll i samhället. Kvalitetsmärkningen ger också möjlighet till högre marknadsvärde, ökad synlighet och styrka i dialog med exempelvis kommuner och sponsorer.

Det här är REQS
Förkortningen står för Risk Environment Quality System och företaget grundades 1966.
Företaget tillhandahåller en webbaserad tjänst som hanterar och bevakar inventeringar, besiktningar och kontroller, säkerhetsarbete samt underhåll och drift av t.ex. fastigheter och anläggningar. Förutom svensk trav- och galoppsport finns flera kommuner och fastighetsbolag bland kunderna.

Läs mer:

Hästnäringen omsätter mer än 72 miljarder

Statistik om hästnäringen

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons