Ridsportens IT-strategi

Syftet med Svenska Ridsportförbundets IT-strategi är att etablera en stabil IT-plattform för att stödja Svenska Ridsportförbundets verksamhet internt och externt.

Strategin ska stödja kommunikations- och Kanalstrategi, långsiktiga strategi samt de prioriteringar som krävs för att uppnå Svenska Ridsportförbundets vision och inriktningsmål.

IT Vision

Förutom att vara en ledande ridsportnation i världen ska Svenska Ridsportförbundet även vara känt för att med användande av moderna, verksamhetsnära IT driva utvecklingen av ridsporten framåt.

Övergripande IT mål

Svenska Ridsportförbundet ska leverera verksamhetsnära IT som bidrar till samarbete på alla nivåer, utveckling av breddverksamhet, sportsliga framgångar och god hästhållning.

IT arbetet har tre generella inriktningar:

  • Arbeta digitalt och öppna nya kommunikationsvägar
  • Tar vara på befintliga IT verktyg och investeringar
  • Skapar dialog och förankring med verksamheten

IT-strategin är indelad i fyra huvudområden:

  1. Styrningsorganisation, strategi och mål
  2. Kansli och distrikt
  3. Organisation
  4. Samarbete med Riksidrottsförbundet

Senast uppdaterad: 2015-02-03
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons