Enkät: Tala om vad du tycker om oss!

2010-04-06

Ett av målen i Svenska Ridpsortförbundets målarbete är nöjdare medlemmar. Var med i vår enkät och tala om vad du tycker om Svenska Ridsportförbundet och det arbete som utförs.

Inom Svenska Ridsportförbundet pågår ett målarbete initierat av förbundsstyrelsen och distrikten.
Ett av målen rör nöjdare medlemmar och första steget är att fråga hur förbundets verskamhet uppfattas ute bland ridsportarna.

De fyra mål förbundet arbetar med är;

  • Ett förbund
  • Nöjdare medlemmar
  • Fler medlemmar
  • Medaljer i alla landslag

Nu har turen kommit till dig att bli delaktig i målarbetet. Det är viktigt att just dina åsikter finns med i det fortsatta målarbetet. Och vi vill veta HUR nöjd du som enskild ryttare är för att ha en utgångspunkt i vårt fortsatta arbete.

I denna enkät finns frågor om Svenska Ridsportförbundet som helhet, om distrikten och hur ni ser på det arbete som utförs och era kontakter med förbundet och distriktet.

Till enkäten

Enkäten har tidigare besvarats av distrikten och föreningarna i två olika utskick. Frågorna har anpassats för att fungera för de olika grupperna. 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons